Visa mbështet rritjen e transaksioneve pa PIN dhe pa kontakt në 5.500 lejon