Merrni me qira nga SIXT  automjete në të gjithë botën me kushte të privilegjuara ekskluzivisht për mbajtësit e kartave Visa Premium

Shërbimi i marrjes me qira të  automjeteve nga SIXT operon në mbi 100 shtete dhe u ofron mbajtësve të kartave Visa Premium kushte preferenciale  për shërbimet e tij:

 • Visa Gold — 10% për shërbimin e dhënies me qira të automjeteve.
 • Visa Platinum dhe Visa Platinum Business — 10 për shërbimin e automjeteve  me qira dhe përfitimi i statusit të llogarisë SIXT Gold.
 • Visa Signature dhe Visa Signature Biznesi — 15% ulje për shërbimin e dhënies me qira të automjeteve dhe  përfitimi i statusit të llogarisë SIXT Gold.
 • Visa Infinite — 15% për shërbimin e dhënies me qira të automjeteve, 10% për udhëtime të rezervuara paraprakisht me transferta nëpërmjet SIXT dhe limuzina të klasit të parë si përfitimi i statusit të llogarisë  SIXT Platinum.

Për të përfituar nga oferta:

 1. Vizitoni faqen e internetit të SIXT duke përdorur link-un e posaçëm, në varësi të kartës suaj Visa:
  Visa Gold
  Visa Platinum dhe Visa Platinum Business
  Visa Signature dhe Visa Signature Business
  Visa Infinite
 2. Tregoni vendndodhjen/adresën dhe datat e marrjes dhe të kthimit të automjetit;
 3. Zbritja do të zbatohet automatikisht nga çmimet e shfaqura;
 4. Përfitimet e statusit SIXT Gold dhe SIXT Platinum gjithashtu do të aktivizohen automatikisht;
 5. Zgjidhni një automjet dhe plotësoni të dhënat tuaja personale;
 6. Paguani për rezervimin e automjetit me kartën tuaj Visa që përputhet me kategorinë në link-un që keni ndjekur;
 7. Plotësoni rezervimin dhe shijoni udhëtime komode me SIXT dhe kartën Visa.

Kushtet e ofertës:

Për të qënë pjesë e përfitimeve, përdorni link-un e posaçëm që i korrespondon kategorisë tuaj të kartës Visa:

Oferta nuk zbatohet për taksat, tarifat dhe pagesat e tjera shtesë.

Oferta është e vlefshme për automjete me qira në të gjithë botën.

Oferta nuk mund të përdoret në kombinim me promocione të tjera ose tarifa të shoqërise.

 • Mund të zbatohen tarifa anullimi dhe kufizime itinerari.
 • Rezervimet bëhen sipas kategorisë së automjetit, jo sipas një modeli specifik të automjetit, në varësi të disponueshmërisë në momentin e marrjes së tij.
 • Qiramarrësi duhet të plotësojë kërkesat e SIXT per drejtimin e automjetit dhekreditet.
 • Qiramarrësi duhet të plotësojë kërkesat e SIXT për moshën (mosha minimale mund të ndryshojë sipas vendndodhjes dhe kategorisë së automjetit).
 • Për qiramarrësit nën 21 vjeç mund të aplikohen tarifa shtesë ditore.
 • Të gjitha qiratë dhe rezervimet i nënshtrohen informacionit  mbi qiratë i cili ndodhet në faqen e internetit të SIXT.

*Oferta mund të ndryshojë pa njoftim paraprak.

Oferta është e vlefshme deri më 25 Tetor 2025.

FAQ (Pyetje të shpeshta)