Регионално истражување: Скоро половина од потрошувачите во Македонија го сметаат биометриското плаќање за побрзо и поедноставно отколку користење на лозинка