Përjetoni më shumë komoditet me Visa gjatë udhëtimeve!

Deri më 30 tetor 2024, përfitoni plotësisht nga shërbimi Fast Line nga shërbimi Visa, i disponueshëm për kartat tuaja premium Visa Platinum, Visa Signature, Visa Infinite, Visa Platinum Business dhe Visa Signature Business në Aeroportin Ndërkombëtar Heydar Aliyev në Baku.

Fast Line nga Visa ofron shërbimet e mëposhtme:

 • Procedurë e përshpejtuar check-ini për fluturimin.
 • Shpejtësi në dorëzimin e bagazheve dhe sigurisë ajrore. 
 • Anashkalim i kontrollit të pasaportave gjatë nisjes dhe mbërritjes.


Numri i shërbimeve të disponueshme gjatë gjithë vitit

Visa Platinum card

Visa Platinum

x2

Visa Signature card

Visa Signature

x4

Visa Infinite card

Visa Infinite

x6

Visa Platinum Business

Visa Platinum Business

x2

Visa Signature Business

Visa Signature Business

x4


Si të përdorni shërbimin Fast Line: Salam Gold Visa (Nisjet)

 1. Mbajtësi i një karte premium duhet të kontaktojë shërbimin e Visa Concierge të paktën 12 orë përpara nisjes dhe të japë informacionin e mëposhtëm:
  1. Emrin dhe mbiemrin e pasagjerit;
  2. datën, orën dhe numrin e fluturimit;
  3. numrin e telefonit të kontaktit të pasagjerit;
  4. gjatë porosisë, përdoruesi duhet të ketë parasysh se si mbajtës i kartës Visa Platinum / Visa Platinum Business / Visa Signature / Visa Signature Business / Visa Infinite, ai është pjesëmarrës në fushatën Fast Line nga Visa.
 2. Me marrjen e kërkesës, stafi i aeroportit informon pasagjerin se në cilën hyrje të Terminalit duhet të paraqitet. 
 3. Stafi i aeroportit pret pasagjerin me një tabelë në hyrjen e përcaktuar të Terminalit dhe e shoqëron atë në sportelin e Shërbimit Salam, i cili ndodhet gjithashtu në hyrjen 1 ose 2 të Terminalit 1 ose 2.
 4. Pasagjerit i ofrohen shërbimet portier. Këto shërbime portier ofrohen deri në sportelin e check-init, pas së cilitky shërbim tarifohet shtesë. Më pas, një anëtar i stafit të aeroportit shoqëron pasagjerin në sportelin Fast Track të check-init. Me të mbërritur në sportelin e përshpejtuar të check-init dhe dorëzimit të bagazhit, pasagjeri i paraqet biletën(at) punonjësit  të aeroportit. Nëse dokumentat e paraqitur janë të rregullta, punonjësi i aeroportit vazhdon me procesin e check-init të fluturimit.
  Nëse Përdoruesi ka artikuj për të deklaruar, agjenti i Aeroportit do ta drejtojë përdoruesin në sportelin e duhur dhe do ta ndihmojë në plotësimin e deklaratës doganore. Më pas, përdoruesi do të drejtohet në Zonën e Sigurisë për inspektim të përshpejtuar.
 5. Pasagjerit i ofrohet shërbimi i paketimit të një bagazhi, i cili përfshihet në shërbimin Salam Gold Visa, përpara se ta dorëzojë atë në sportelin përkatës.
 6. Me hyrjen në Zonën e Sigurisë, pasagjeri paraqet kartën e tij të imbarkimit për verifikim. Ai duhet t'i nënshtrohet një kontrolli personal dhe të dorëzojë bagazhin e dorës për kontroll përmes një aparati me rreze X. Më pas, pasagjeri do të drejtohet në sportelin e Kontrollit të Pasaportave Express.
 7. Në kontrollin e pasaportave, pasagjeri paraqet kartën e tij të imbarkimit për verifikim.
 8. Pas përfundimit të procedurave të nevojshme, pasagjeri shoqërohet në dhomën e pritjes së përgjithshme për nisjen.

 

*Përdoruesit i ofrohet shërbimi i paketimit të një bagazhi, i cili përfshihet në shërbimin Salam Gold Visa, përpara se ta dorëzojë atë në sportelin përkatës.

Si të përdorni shërbimin Fast Line: Salam Platinum Visa (Mbërritjet)

 1. Mbajtësi i një karte premium duhet të kontaktojë shërbimin e Visa Concierge, të paktën 12 orë përpara nisjes dhe të japë informacionin e mëposhtëm:
  1. Emrin dhe mbiemrin e pasagjerit;
  2. datën, orën dhe numrin e fluturimit;
  3. numrin e telefonit të kontaktit të pasagjerit;
  4. gjatë porosisë, përdoruesi duhet të ketë parasysh se si mbajtës i kartës Visa Platinum / Visa Platinum Business / Visa Signature / Visa Signature Business/ Visa Infinite, ai është pjesëmarrës në fushatën Fast Line nga Visa.
 2. Stafi i aeroportit pret pasagjerin me një tabelë në hyrje të Terminalit 1 nga ana e platformës.
 3. Stafi i aeroportit shoqëron pasagjerin në sportelin përkatës të kontrollit të përshpejtuar të pasaportave dhe kryen check-inin jashtë radhës. 
 4. Pas kontrollit të përshpejtuar të pasaportave, pa radhë, stafi i aeroportit shoqëron pasagjerin në hollin premium të Terminalit 2 të aeroportit.
 5. Portieri merr biletën e tërheqjes së bagazhit nga pasagjeri. Bagazhet i dorëzohen pasagjerit nga ana e portierit. Nëse është e nevojshme, ofrohet asistencë në plotësimin e deklaratës doganore.

 

*Nëse pasagjeri dëshiron të anulojë shërbimin Fast Line nga Visa, Përdoruesi duhet të njoftojë në chatbot-in e Visa Concierge 3 orë përpara nisjes.

Periudha e ofertës: deri më 30 tetor 2024.


Pyetje dhe Përgjigje

Shijoni privilegjet me kartat Visa Premium