Përfitoni nga ofertat e veçanta në hotele, restorante dhe Spa në Jumeirah Hotels & Resort me kartat Visa

Mbajtësit e kartave Visa mund të shijojnë më shumë pushime në Jumeirah Hotels & Resorts në Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Kuvajt, Oman, Maldive, Bali, Britaninë e Madhe, Spanjë dhe Kinë.

Paguani për rezervimet e hotelit me kartat Visa dhe përfitoni zbritje deri në 20% për qëndrimet në dhomat dhe suitat e Jumeirah Hotels & Resorts.

Si të përdorni ofertën:

 • Për të përfituar një zbritje për akomodimin, duhet të kryeni një rezervim në faqen https://www.jumeirah.com/en/offers/global-offers/visa-offers ose të telefononi Zyrën Qendrore të Rezervimeve në numrin lokal pa pagesë.
 • Për të përfituar nga oferta, rezervimi duhet të kryhet në emër të mbajtësit të kartës Visa dhe duhet të paraqisni kartën tuaj Visa dhe letërnjoftimin tuaj në momentin e mbërritjes dhe në atë të kryerjes së pagesës.

Kushtet e ofertës:

 • Rezervimet duhet të kryhen të paktën 72 orë përpara fillimit të udhëtimit.
 • Tarifat paguhen në monedhën vendase, duke përfshirë taksat vendore dhe tarifat e shërbimit.
 • Disa hotele pjesëmarrëse aplikojnë një kohëzgjatje minimale qëndrimi. 
 • Ka kufizime në vlefshmërinë e zbritjes në data dhe dhoma të caktuara.
 • Zbritja nuk mund të kombinohet me oferta, promocione dhe zbritje të tjera dhe nuk i aplikohet kuponave dhuratë.

 • Nëse një kartë Visa nuk është e disponueshme për çfarëdo arsye në kohën e daljes/check-out, vizitorët do të paguajnë çmimin e plotë pa zbritje.
 • Të gjithë vizitorët duhet të paraqesin një mjet identifikimi origjinal dhe të vlefshëm (pasaportë ose letërnjoftim), që mund të skanohet në momentin e regjistrimit.
 • Zbritja nuk do të aplikohet nëse vizitorët paguajnë me karta të tjera.
 • Oferta është e vlefshme vetëm për rezervime të reja dhe varet nga disponueshmëria.
 • Pagesa e plotë e qëndrimit duhet të kryhet me një kartë të vlefshme debiti ose krediti Visa.
 • Politikat standarde të anulimit janë të zbatueshme.
 • Aksesi në Wild Wadi WaterparkTM është i disponueshëm vetëm për vizitorët në Dubai.
 • Duke përfituar nga kjo ofertë, mbajtësit e kartave Visa kanë të drejtë të mbledhin pikë në Jumeirah One.
 • Vizitorët e hotelit duhet ta paguajnë faturën në vend, jo në check-out.  
 • Jumeirah Hotels & Resorts rezervon të drejtën të ndryshojë Termat dhe Kushtet pa njoftim paraprak.

Nëse kërkohet me ligj, oferta mund të bëhet e pavlefshme, e tatueshme ose të kufizohet. Blerësi duhet të paguajë të gjitha taksat dhe tarifat e aplikueshme. Shitësi që bën ofertën është përgjegjës për përmbushjen e ofertës. Ofruesi i programit rezervon të drejtën të ndryshojë ose anulojë një ose të gjitha këto oferta në çdo kohë dhe pa paralajmërim.

Përveç zbritjes në akomodim, mbajtësit e kartave Visa mund të përfitojnë  kushte të veçanta edhe në restorantet dhe spa-të e Jumeirah Hotels & Resorts.
Ofertat vlejnë për të gjithë mbajtësit e kartave Visa deri në 30 shtator 2024.

Shijoni privilegjet me kartat Visa Premium