Zbuloni se cilat shërbime dhe përfitime mund t'i përdorni!

Ne vazhdimisht punojmë për të zgjeruar listën e përfitimeve, prandaj kushtonii vëmendje ofertave të partnerëve vendas dhe ndërkombëtarë..
Vetëm mbajtësit e kartave premium Visa Platinum, Visa Infinite dhe Visa Platinum Business kanë qasje në të gjitha shërbimet.

Privilegjet për udhëtime

speech bubble
speech bubble
Icon for your rights

Oferta speciale nga partnerët

Përfitoni duke përdorur kartat Visa premium!