Visa Infinite

Славете повеќе со поголеми награди. Уживајте уште повеќе во софистицираните работи што ги сакате со наградите и привилегиите на Visa Platinum.

Услуги и поволности

Глобална корисничка поддршка

Доколку сте ја изгубиле Visa картичката, можеме да Ви помогнеме со блокирање на сметка, испраќање на заменска картичка како и на готовина за итни случаи.

An illustration of a Visa card inserted into an ATM slot.

Глобална мрежа на банкомати

Подигнете готовина кога Ви треба. Вашата Visa Infinite картичка е прифатена на преку 1,9 милиони банкомати ширум светот.

loungekey-icon-2

Бесплатен пристап во бизнис салоните ширум светот

6 пати годишно — преку 1000 бизнис салони ширум светот


Патничко осигурувањe

Банката која Ви ја издала картичката може да Ви понуди поволност за патно осигурување при купување на карти или резервација на хотели со Visa Infinite картичката. Oваа поволност може да Ве вклучува Вас, Вашиот сопружник и децата. Проверете со банката која Ви ја издала картичката дали е оваа поволност достапна и кои се важечките услови и одредби. 

Исто така можете да се обратите за помош кај Visa Infinite консијерж на следниов број +1 303 967 1090.

Бидејќи оваа поволност ја обезбедува банката која ја издава картичката, Visa не тврди и не гарантира за условите на услугите, опфатеноста и применливоста на оваа поволност.

Осигурување за доцнење на патувања и багаж

Доколку Ви задоцни превозот или дојде до доцнење на испорака на багажот во период подолг од 4 часа, не морате да се грижите, затоа што имате можност на осигурување. Оваа поволност достапна е доколку трошоците за транспорт или сместување сте ги платиле со Вашата Visa Infinite картичка. Повеќе детали, како и условите за осигурување можете да ги видите на линкот: https://cardholderbenefitsonline.com/

*поволноста не важи за Visa Platinum Business картичка