Visa Platinum

Славете повеќе со поголеми награди. Уживајте уште повеќе во софистицираните работи што ги сакате со наградите и привилегиите на Visa Platinum.

Услуги и поволности

Глобална корисничка поддршка

Доколку сте ја изгубиле Visa картичката, можеме да Ви помогнеме со блокирање на сметка, испраќање на заменска картичка како и на готовина за итни случаи.

Глобална прифатеност

Чувствувајте се добредојдено. Вашата Visa Platinum картичка е прифатена во десетици милиони продавници ширум светот.

An illustration of a Visa card inserted into an ATM slot.

Глобална мрежа на банкомати

Подигнете готовина кога Ви треба. Вашата Visa Platinum картичка е прифатена на преку 1,9 милиони банкомати ширум светот.

loungekey-icon-2

Бесплатен пристап до бизнис салоните ширум светот

2 пати годишно — преку 1000 бизнис салони ширум светот


Заштита при купувањето*

Банката која Ви ја издала картичката може да Ви понуди поволност за заштита при купување за изгубена, украдена или оштетена стока купена со Visa Platinum картичката.

*поволноста не важи за Visa Business Platinum картичката

Осигурување за доцнење на патувања и багаж

Доколку Ви задоцни превозот или дојде до доцнење на испорака на багажот во период подолг од 4 часа, не морате да се грижите, затоа што имате можност на осигурување. Оваа поволност достапна е доколку трошоците за транспорт или сместување сте ги платиле со Вашата Visa Platinum картичка. Повеќе детали, како и условите за осигурување можете да ги видите на линкот: https://cardholderbenefitsonline.com/

*поволноста не важи за Visa Platinum Business картичката